ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie.
summary: Het natuurbeheerplan heeft een prominente rol bij de sturing van doelen, de financiering van de maatregelen, de procesmatige voorwaarden voor subsidieverlening, monitoring en evaluatie.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat het </SPAN><SPAN>Natuurbeheerplan 2022 - Agrarisch Zoekgebied</SPAN><SPAN>. </SPAN><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. De leefgebieden van het agrarisch zoekgebied geven aan waar met ingang van 1 januari 202</SPAN><SPAN>2</SPAN><SPAN> subsidie voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kan worden.</SPAN><SPAN> </SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Natuurbeheerplan 2024 - Zoekgebied Agrarisch
type:
url:
tags: ["AGRARISCH NATUURBEHEER","BEGRENZINGENPLANNEN","BEHEERSGEBIEDSPLANNEN","NATUURONTWIKKELING","SUBSIDIES"]
culture: nl-NL
portalUrl:
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: