ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LandelijkGebied/EcologieFloraFauna)

EcologischeVerbindingszones (0)
realisatie met rijksfinanciering realisatie met rijksfinanciering
realisatie zonder rijksfinanciering realisatie zonder rijksfinanciering
EcologischeVerbindingszonesIndicatief (1)
FoerageergebiedenGanzen (2)
FoerageergebiedenGanzenZoneWaddenkust (3)
KnelpuntenNNNinfraGron2011 (4)
weg: rijk weg: rijk
weg: provinciaal weg: provinciaal
weg: gemeentelijk weg: gemeentelijk
weg: onbekend weg: onbekend
weg/watergang: provinciaal weg/watergang: provinciaal
weg/watergang: gemeentelijk weg/watergang: gemeentelijk
watergang: rijk watergang: rijk
watergang: provinciaal watergang: provinciaal
watergang: onbekend watergang: onbekend
spoorweg spoorweg
stuw stuw
onbekend: Rijkswaterstaat; provincie Drenthe onbekend: Rijkswaterstaat; provincie Drenthe
KnelpuntenNNNProvincialeInfraGron2016 (5)
weg: provinciaal weg: provinciaal
weg: gemeentelijk weg: gemeentelijk
weg; onbekend weg; onbekend
watergang; rijk watergang; rijk
watergang;, provinciaal watergang;, provinciaal
spoorweg spoorweg
KnelpuntenNatuurInfraProvGron2017 (15)
gerealiseerd gerealiseerd
in uitvoering in uitvoering
in voorbereiding in voorbereiding
in onderzoek in onderzoek
in onderzoek (ZWK) in onderzoek (ZWK)
nader bekijken nader bekijken
slapend slapend
vervallen vervallen
KnelpuntenNatuurInfraProvGron (6)
gerealiseerd gerealiseerd
in uitvoering in uitvoering
in voorbereiding in voorbereiding
in onderzoek in onderzoek
nader te bekijken nader te bekijken
gedeeltelijk gereed gedeeltelijk gereed
niet gereed niet gereed
slapend slapend
vervallen vervallen
KnelpuntenNNNinfraGron2019 (10)
gerealiseerd gerealiseerd
in uitvoering in uitvoering
in voorbereiding in voorbereiding
in onderzoek in onderzoek
nader te bekijken nader te bekijken
onbekend onbekend
slapend slapend
vervallen vervallen
NatuurNetwerkNederland (7)
NNN beheergebied NNN beheergebied
NNN natuurgebied NNN natuurgebied
NNN-beheer aanpassingsgebied NNN-beheer aanpassingsgebied
NNN-natuur aanpassingsgebied NNN-natuur aanpassingsgebied
BosNatuurgebiedenBuitenHetNNN (13)
Bos- en natuurgebieden buiten het NNN Bos- en natuurgebieden buiten het NNN
ZoekgebiedenRobuusteVerbindingszones (8)
LeefgebiedenWeidevogels (12)
LeefgebiedenAkkervogels (11)
HabitatkaartLieftinghsbroek (14)
H0000, Geen habitat H0000, Geen habitat
H6410, Blauwgraslanden H6410, Blauwgraslanden
H9120, Beuken-eikenbossen met hulst H9120, Beuken-eikenbossen met hulst
H9160A, Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden H9160A, Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden
H91D0, Hoogveenbossen H91D0, Hoogveenbossen