ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: LeefgebiedenWeidevogels (ID: 12)

Name: LeefgebiedenWeidevogels

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat leefgebieden weidevogels zoals vastgesteld in de </SPAN><SPAN>provinciale </SPAN><SPAN>Omgevingsverordening. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van weidevogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties weidevogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het weidevogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: dbc3faaafceb4b9898c9630c97948ec3

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 25000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata