ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LandelijkGebied/Cultuurhistorie)

AfgegravenWierden (0)
aanvulling te overwegen aanvulling te overwegen
kansrijk voor aanvulling kansrijk voor aanvulling
niet aanvullen niet aanvullen
ArcheologischeMonumentenkaart (1)
Terrein van archeologische waarde Terrein van archeologische waarde
Terrein van hoge archeologische waarde Terrein van hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde Terrein van zeer hoge archeologische waarde
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
BeschermdeStadsEnDorpsgezichten (2)
BorgterreinenEnLandgoederen (3)
DijkcoupuresEnSchotbalkenhokjes (4)
Dijkcoupure Dijkcoupure
Dijkcoupure met schotbalkenhuisje Dijkcoupure met schotbalkenhuisje
Dijkvlakken (5)
Essen (6)
EssenInclBodemverstoring (27)
ja ja
nee nee
GroeneLinten (7)
GroeneLintenMonitoringLandschap (32)
HistorischeVerkaveling (8)
onregelmatige blokverkaveling onregelmatige blokverkaveling
regelmatige blokverkaveling oud regelmatige blokverkaveling oud
regelmatige blokverkaveling jong regelmatige blokverkaveling jong
blok- strookverkaveling blok- strookverkaveling
radiaire verkaveling radiaire verkaveling
strokenverkaveling strokenverkaveling
strokenverkaveling met perceelsbeplanting strokenverkaveling met perceelsbeplanting
essenverkaveling essenverkaveling
veenkoloniale verkaveling veenkoloniale verkaveling
woeste grond woeste grond
IKAWNoord (9)
Landoppervlak: hoge trefkans Landoppervlak: hoge trefkans
Landoppervlak: lage trefkans Landoppervlak: lage trefkans
Landoppervlak: niet gekarteerd Landoppervlak: niet gekarteerd
IKAWNoordBeekEnRivierdalen (10)
IKAWNoordOnderzocht (11)
IKAWNoordSteentijd (12)
IndicatieveKaartArcheologischeWaarden (13)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3
KanalenEnWijken (14)
KanalenEnWijkenControlevakkenMonLandschap (30)
KanalenEnWijkenMonitoringLandschap (36)
KarakteristiekeSloten (15)
KarakteristiekeSlotenMonitoringLandschap (29)
KarakteristiekeSlotenMonLandschapControlevakken (31)
KarakteristiekeWegenMiddagHumsterland (28)
KarakteristiekeWegenMiddagHumsterlandMonLandschap (34)
KolkenEnDrinkpoelen (16)
Drinkpoel Drinkpoel
Kolk Kolk
LandschappelijkWaardevolleDijken (17)
LandschappelijkWaardevolleDijkenInclBodemverstoring (26)
ja ja
nee nee
OntginningTerritorium (18)
ontginningsrichting ontginningsrichting
primaire ontginningsbasis primaire ontginningsbasis
secundaire ontginningsbasis secundaire ontginningsbasis
secundaire ontginningsrichting secundaire ontginningsrichting
verplaatsing ontginningsbasis verplaatsing ontginningsbasis
OorspronkelijkeVerkaveling (19)
Herkenbare hoofdstructuur Herkenbare hoofdstructuur
Herkenbare verkaveling Herkenbare verkaveling
Oorspronkelijke verkaveling Oorspronkelijke verkaveling
Stedelijk gebied Stedelijk gebied
ProductiebosMonitoringLandschap (35)
SlingertuinenMonumentaleBoerenerven (20)
SteilrandenEssen (21)
TerritoriumOntginning (22)
territoriumgrens territoriumgrens
secundaire territoriumgrens secundaire territoriumgrens
verdwenen territoriumgrens verdwenen territoriumgrens
TraditioneleWindmolens (23)
VisueleInvloedssfeerWierdenWierdedorpen (24)
VisueleInvloedssfeerWierdenWierdedorpenMonLandschap (33)
Wierden (25)
WierdenInclBodemverstoring (37)
ja ja
nee nee