ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KarakteristiekeWegenMiddagHumsterlandMonLandschap (ID: 34)

Name: KarakteristiekeWegenMiddagHumsterlandMonLandschap

Display Field: Status_2020

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand </SPAN><SPAN>omvat</SPAN><SPAN> karakteristieke wegen Middag-Humsterland</SPAN><SPAN>, met monitoringsinformatie </SPAN><SPAN>ten behoeve van de Monitor Landschap. Vierjaarlijks worden deze karakteristieke wegen Middag-Humsterland</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>beoordeeld op hun 'staat'. </SPAN></P><P><SPAN>Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata