ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: GroeneLintenMonitoringLandschap (ID: 32)

Name: GroeneLintenMonitoringLandschap

Display Field: Status_2020

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>groene linten</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>die onderdeel van de Monitor Landschap zijn. </SPAN><SPAN>Elke vier jaar worden deze </SPAN><SPAN>groene linten</SPAN><SPAN> gemonitord. De status van </SPAN><SPAN>de groene linten </SPAN><SPAN>wordt bepaald door luchtfoto vergelijking. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid ten behoud van </SPAN><SPAN>het lanschap, waaronder de groene linten</SPAN><SPAN>.</SPAN></P><P><SPAN>Groene linten zijn die delen van de wegdorpen waar het beeld wordt gedomineerd door een combinatie van wegbeplanting en slingertuinen, die het wegdorp een groen karakter geven. Men spreekt soms van een tunnelbos. Slingertuinen zijn tuinen in Engelse landschapsstijl, die als voortuin voor monumentale boerderijen in Oost-Groningen, Midden Groningen en Noordoost Groningen voorkomen. Delen van wegdorpen waar deze beplantingen voorkomen zijn op kaart 6a van de omgevingsverordening aangegeven. Dit bestand hangt samen met het bestand monumentale erven van Copijn uitgevoerd in Noordoost Groningen, de inventarisatie Boerenerven in het Oldambt en de door Landschapsbeheer Groningen geïnventariseerde andere erven met slingertuinen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata