ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: KanalenEnWijkenControlevakkenMonLandschap (ID: 30)

Name: KanalenEnWijkenControlevakkenMonLandschap

Display Field: Landschapselement

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat kanalen en wijken binnen de controlevakken van het meetnet voor de monitoring landschap. Deze kanalen en wijken worden elke vier jaar gemonitord. </SPAN><SPAN>De status van de sloten wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan </SPAN><SPAN>een bepaalde status. De uitkomsten worden vergeleken met die van de monitoring van het meetnet kanalen en wijken. Binnen het meetnet heeft de provincie Groningen beleid vastgelegd ten behoeve van het behoud van deze kanalen en wijken. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 7772e19728cf489eb1eadad1d24cd52e

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: false

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata