ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Deze dataset wordt gebruikt bij het opstellen van provinciaal beleid zoals de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.
summary: Deze dataset wordt gebruikt bij het opstellen van provinciaal beleid zoals de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand </SPAN><SPAN>omvat</SPAN><SPAN> karakteristieke wegen Middag-Humsterland</SPAN><SPAN>. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Karakteristieke wegen Middag-Humsterland
type:
url:
tags: ["WEGEN","CULTUURHISTORIE","CULTUURLANDSCHAPPEN","PROVINCIALE VERORDENINGEN","LANDSCHAPSBESCHERMING"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: