ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Hosted/Winschoterdiep_webmap_WTL2)

Percelen met archeologische waarde (15)
percelen zonder bijzondere archeologische waarde percelen zonder bijzondere archeologische waarde
percelen met archeologische basiswaarde percelen met archeologische basiswaarde
percelen met hoge archeologische waarde percelen met hoge archeologische waarde
zeer hoog,wierde | zeer hoog,begrafaafplaats
| zeer hoog,borg | zeer hoog,borgterrein | zeer hoog,dijk | zeer hoog,dorp | zeer hoog,gerechtsplaats | zeer hoog,historische kern | zeer hoog,huisplaats | zeer hoog,kloosterterrein | zeer hoog,nederzetting | zeer hoog,pingoruines | zeer hoog,verdedigingsweg | zeer hoog,verdedigingswerk | zeer hoog,voormalige hunebed zeer hoog,wierde | zeer hoog,begrafaafplaats | zeer hoog,borg | zeer hoog,borgterrein | zeer hoog,dijk | zeer hoog,dorp | zeer hoog,gerechtsplaats | zeer hoog,historische kern | zeer hoog,huisplaats | zeer hoog,kloosterterrein | zeer hoog,nederzetting | zeer hoog,pingoruines | zeer hoog,verdedigingsweg | zeer hoog,verdedigingswerk | zeer hoog,voormalige hunebed
Archeologische terrein (rijksmonument) (13)
Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd Terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd
Archeologische onderzoeken (11)
C C
I I
M M
Z Z
Archeologische zones (12)
Gebied met hoge archeologische waarde Gebied met hoge archeologische waarde
laag laag
Archeologische waarde nader uit te zoeken Archeologische waarde nader uit te zoeken