ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Zoekgebied Klimaat (ID: 3)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: Zoekgebied Klimaat

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Het Natuurbeheerplan (NBP) is het provinciaal plandocument waarin op basis van een afgestemde ambitie de overeengekomen doelen op het gebied van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer zijn vastgelegd. Met het zoekgebied </SPAN><SPAN>klimaat</SPAN><SPAN> geeft de provincie het begrensde zoekgebied weer waarbinnen subsidie voor </SPAN><SPAN>klimaat</SPAN><SPAN>beheertypen kan worden aangevraagd</SPAN><SPAN>.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 22e4136be54442cfb5e6ce0a92dd9158

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 15000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata