ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: 4. Vergroening bedrijventerreinen (overal in provincie, niet in deze kaart zichtbaar) (ID: 213)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: Bos en Hout (mogelijk een oude versie, Groningen)

Name: 4. Vergroening bedrijventerreinen (overal in provincie, niet in deze kaart zichtbaar)

Display Field: termijn

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Deze dataset bevat enkele bedrijventerreinn (begrenzing indicatief) die specifiek als kansrijk zijn benoemd tijdens de schetessessies Bos en Hout. Achteliggende idee bij deze dataset (die puur als indicatieve laag in de kansenkaart Bos en Hout staat) is dat deze alle bedrijventerreinen in de provincie Groningen representeert.</SPAN></P></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 25000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Child Resources:   Field Groups   Contingent Values

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Query Top Features   Append   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata   Update Metadata