ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: 3. Boerenerven (overal in provincie, niet in deze kaart zichtbaar) bestaand + 5 bomen per erf (ID: 212)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: Bos en Hout (mogelijk een oude versie, Groningen)

Name: 3. Boerenerven (overal in provincie, niet in deze kaart zichtbaar) bestaand + 5 bomen per erf

Display Field: objectid

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze dataset bevat fictieve locaties van boerenerven. Het is slechts bedoeld om </SPAN><SPAN>het</SPAN><SPAN> idee te geven dat boerenerven kansen bieden om bomen aan te planten. Deze programmalijn moet nog worden uitgewerkt.</SPAN></P><P><SPAN>Let op: deze dataset niet gebruiken voor andere doeleinden omdat dit dus fictieve data is</SPAN></P><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 25000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Child Resources:   Field Groups   Contingent Values

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Query Top Features   Append   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata   Update Metadata