ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Stedelijke wegbeplanting en historische routes (ID: 208)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: 2. Lijnen in landschap (lijnvormig groen / blauwe elementen + 10%

Name: Stedelijke wegbeplanting en historische routes

Display Field: stt_naam

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Deze daset representeert kansen voor de uitbreiding van bos/bomen langs voornamelijk wegen gelegen binnen het stedelijk gebied van de stad Groningen. Data is op basis van een door de gemeente Groningen aangeveverd lijstje (nav de schetssessies bos en hout) geselecteerd uit het NWB.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Max Scale: 25000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata