ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Moeras laagveengordel (deels moerasbos/natuur (ID: 203)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: 1. Bos; uitbreiding bestaand bosareaal +10%

Name: Moeras laagveengordel (deels moerasbos/natuur

Display Field: termijn

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Deze dataset bevat polygonen die kansen reprenteren voor uitbreiding van het bestaande bosareaal in de provincie Groningen. Deze komen grotendeels voort uit de schetssessies Bos en Hout. Daarnaast zijn er achter nog enkele vlakken toegevoegd op aangeven van LGW. Data is indicatief.</SPAN></P></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Effective Max Scale: 25000

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: weergave

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata