ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Leefgebied Akkervogels Groningen (ID: 126)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: Faunabescherming

Name: Leefgebied Akkervogels Groningen

Display Field: identificatie

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat leefgebieden </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels zoals vastgesteld in de </SPAN><SPAN>provinciale </SPAN><SPAN>Omgevingsverordening. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels en concentreren onze beschermingsmaatregelen daarbij op de gebieden waar nog levenskrachtige populaties </SPAN><SPAN>a</SPAN><SPAN>kkervogels voorkomen, de zogenaamde leefgebieden. Het </SPAN><SPAN>akker</SPAN><SPAN>vogelbeheer wordt georganiseerd door samenwerkingsverbanden van boeren (de agrarische collectieven).</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: true

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field:

Fields: Templates:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: true

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Child Resources:   Field Groups   Contingent Values

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Query Top Features   Append   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata   Update Metadata