ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Knelpunten NNN en infrastructuur (status 2021) (ID: 122)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Parent Layer: Faunabescherming

Name: Knelpunten NNN en infrastructuur (status 2021)

Display Field: knp_nr

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPoint

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat informatie over locaties waar infrastructuur en natuurgebieden of verbindingszones elkaar kruisen. Deze locaties zijn een barrière voor planten en dieren omdat ze deze vaak niet kunnen passeren. In dit bestand zijn deze locaties beschreven en is de status te vinden van de maatregelen die (moeten) worden genomen.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: aa11b908060840ab91255e188f1bac45

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: status_21

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata