ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Bkk2020WaterbodemPFAS (ID: 15)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

Name: Bkk2020WaterbodemPFAS

Display Field: objectid_1

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>de </SPAN><SPAN>waterbodem</SPAN><SPAN> PFAS. </SPAN><SPAN>De waterschappen hebben voor deze nieuwe stofgroep (PFAS) een waterbodemkwaliteitskaart opgesteld en de achtergrondwaarden voor deze stoffen berekend. Hiermee sluit deze kaart aan bij de eerder opgestelde waterbodemkwaliteitskaart en kan bespaard worden op kosten en doorlooptijd voor waterbodemonderzoek.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: 154f23f19c174c2fa27a1e363c57c457

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports ValidateSQL: true

Supports Calculate: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: klasse

Fields: Types:
Capabilities: Query

Sync Can Return Changes: true

Is Data Versioned: false

Supports Rollback On Failure: true

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Supports ApplyEdits By Upload Id: true

Supports Query With Historic Moment: false

Supports Coordinates Quantization: true

Supported Operations:   Query   Query Attachments   Calculate   Validate SQL   Generate Renderer   Return Updates   Metadata