ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: nlgrid_Groningen_50km2 (ID: 55)

Name: nlgrid_Groningen_50km2

Display Field: q_r

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN>Deze dataset is een hulp dataset bestaande uit hexagon cellen van elk </SPAN><SPAN>5</SPAN><SPAN>0</SPAN><SPAN> </SPAN><SPAN>km2</SPAN><SPAN> en bedoeld van het verrasteren van data en visualisaties. De dataset is begrensd op de bestuurlijke grens conform de BRK / de landcontour van provincie Groningen. Cellen die overlappen met de grens zijn onvolledig en hebben dus een kleinere oppervlakte. Het grid is gegenereerd met NL-Grids en daardoor ruimtelijk uitbreidbaar.</SPAN><SPAN> Meer informatie is te vinden op </SPAN><A href="https://github.com/bleutzinn/NL-Grids" STYLE="text-decoration:underline;"><SPAN STYLE="text-decoration:underline;"><SPAN>https://github.com/bleutzinn/NL-Grids</SPAN></SPAN></A><SPAN>.</SPAN></P><P STYLE="margin:0 0 0 0;"><SPAN /></P><P /><P><SPAN /></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: a399c7691a5148aaa12eff1bd59fe18d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 100000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata