ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: BosgebiedenVanVoor1850 (ID: 77)

Name: BosgebiedenVanVoor1850

Display Field: GML_ID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>bosgebieden</SPAN><SPAN> van voor 1850</SPAN><SPAN> zoals vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening 2016.</SPAN><SPAN> In deze </SPAN><SPAN>O</SPAN><SPAN>mgevingsverordeing hebben wij hier regels voor opgenomen.</SPAN><SPAN> Binnen de bosgebieden van voor 1850' is natuurbegraven niet toegestaan omdat dat de zeer oude en ongerepte bodemstructuur onherstelbaar zal aantasten. De gebieden zijn gebaseerd op de 'kaart groen erfgoed' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: f0e3725f05cd445ca7245e67c98a12fc

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 30000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata