ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat karakteristieke sloten van Appingedam-Delfzijl zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels opgenomen ter bescherming van het beloop en het profiel van de sloten.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Karakteristieke sloten Appingedam-Delfzijl (Omgevingsverordening 2016)
type:
url:
tags: ["SLOTEN","PROVINCIALE VERORDENINGEN","CULTUURHISTORIE","NATUUR EN LANDSCHAP","LANDSCHAPSBESCHERMING"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: