ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: OudeDijken (ID: 31)

Name: OudeDijken

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat oude dijken zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van oude dijken of delen of restanten daarvan. Dijken zijn een kernkarakteristiek van onze provincie. Wij beschermen deze waarden. Het gaat hierbij onder andere om: • (slaper)dijken en daarmee samenhangende elementen zoals kolken, drinkdobben, coupures en schotbalkenhuisjes); • herkenbare dijktracés; • leidijken. Wij stimuleren het herstel en de versterking van wierden, essen en dijken en de daarmee samenhangende elementen met instrumenten via het Programma Landelijk Gebied.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: f0e3725f05cd445ca7245e67c98a12fc

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 30000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata