ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Geomagazijn.GEO.LNDS_BELVEDERE (ID: 1)

Name: Geomagazijn.GEO.LNDS_BELVEDERE

Display Field: OMSCHRIJVING

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Gebieden waarvan de waarde bestaat uit een combinatie van cultuurhistorische, archeologische en/of gebouwde monumenten. Geeft een beeld van de ligging van gebieden met hoge concentraties aan archeologische en cultuurlandschappelijke waarden en van beschermde monumenten (gebouwen), waaronder beschermde stads- en dorpsgezichten</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>

Service Item Id: ea8a51928c1340b3a82c9f3694f21bd4

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata