ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Kustlijn Groningen (ID: 2)

Name: Kustlijn Groningen

Display Field: PROVINCIENAAM

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolyline

Description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat de contourgrens (lijn) van de provincie Groningen. De contourgrens beslaat alléén het vasteland. Hiervoor wordt het bestand Geomagazijn.GEO.HELP_LANDWATERGRENS gebruikt samen met de bestuurlijke grenzen (bron: WFS van PDOK Kadaster). Via http://dataplein/ kan het bestand worden vernieuwd obv de meest actuele dataset. De laatste actie via het dataplein is te vinden in de tabel Geomagazijn.BRK.GRENS_VERVERS_CONTOUR.</SPAN></P></DIV></DIV>

Service Item Id: ef758f3dc2514bacb1d8e6231a16c514

Copyright Text:

Default Visibility: true

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata