ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/WAT_NORM_REG_WATERK_EKDB_HS (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset bevat de veiligheidsnormen binnen de Eemskanaal en Dollardboezem, die zijn vastgesteld voor de regionale waterkeringen. Het betreft de door de provincie - in overleg met de waterschappen - vastgestelde veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen. Aangeduid zijn gebieden, die mogelijk overstroomd worden na doorbraak van een regionale waterkering. Aan de kering, die deze gebieden beschermt tegen overstroming vanuit de boezem, is een veiligheidsnorm van 1:100, 1:300 of 1:1000 toegekend. Dat betekent, dat de betreffende kering bestand moet zijn tegen een waterstand, die gemiddeld één keer in de 100, respectievelijk 300 of 1000 jaar optreedtAll Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 5929297d2fde40c594a4508fe27fcb07

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes