ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/PSV_SCHAALVERGROTING_LANDBOUW (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat gebieden voor schaalvergroting van de landbouw zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Wij willen schaalvergroting van agrarische bedrijven landschappelijk zorgvuldig inpassen en dit hand in hand laten gaan met een verduurzaming van de sector: uitbreiding bouwblok tot 1 ha, uitbreiding bouwblok tot 2 ha, uitbreiding bouwblok tot 4 ha.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 8bc9dfc5c77144c7a236ffb1f4b586b1

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes