ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/POV_INTENS_VEEHOUDERIJ_GEBIED (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat de gebiedenkaart intensieve veehouderij zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij hiervoor regels opgenomen. Intensieve veehouderij definiƫren wij als agrarische bedrijfsvoering, zelfstandig of als neventak, gericht op het geheel of nagenoeg geheel in gebouwen houden van varkens, pluimvee, vleeskalveren en pelsdieren, met uitzondering van het biologisch houden van dieren overeenkomstig de Landbouwkwaliteitswet. In de uitwerking van ons beleid onderscheiden we drie gebieden: gebieden waar uitbreiding stalvloeroppervlak niet wordt toegestaan; gebieden waar uitbreiding tot 5000 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan; gebieden waar uitbreiding tot 7500 m2 stalvloeroppervlak onder voorwaarden kan.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 31ff06844e0b4c9e93893e7b24565e2b

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes