ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/MIL_GES_GEUR_CONTOUR_STEDELIJKGEBIED (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat de geurcontour voor stedelijk gebied (GES-1). Niet alle geurrelevante bedrijven zijn opgenomen in het rekenmodel, hierdoor wijkt de situatie af van de werkelijkheid. Daarnaast zijn de gebieden rondom Delfzijl en Hoogkerk niet opgenomen in de data in verband met afwijkend beleid voor die gebieden.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 01231973044e4e489e226e42f9b9a430

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes