ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/MIL_GELUID_RIJKSWEGEN_LDEN (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset bevat de geluidsbelastingcontouren rijkswegen in de provincie Groningen. De attributen zijn verrijkt met informatie over de GES contour. Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2021 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2021. Geeft alleen de huidige situatie in 2021 weer zonder toekomstprognoses berekend met het Wegengeluidmodel Silence 3. Deze geluidscontouren zijn opgesteld in het kader van het project EU-Richtlijn Omgevingslawaai. Op 3 juli 2022 zijn de geluidscontouren vastgesteld door de Minister van IenM. Wettelijk moeten deze geluidbelastingskaarten eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld.Map Name: Map31

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 3741db6689b543aa84a436fd088c0cbe

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   Return Updates