ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/MIL_GELUID_RIJKSWEGEN_LDEN (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset bevat de geluidsbelastingcontouren rijkswegen in de provincie Groningen. De attributen zijn verrijkt met informatie over de GES contour. Weergave middels geluidscontouren van de geluidsbelasting Lden (24-uurs gemiddelde) in 2021 van de wegen die in beheer waren bij Rijkswaterstaat op 31-12-2021. Geeft alleen de huidige situatie in 2021 weer zonder toekomstprognoses berekend met het Wegengeluidmodel Silence 3. Deze geluidscontouren zijn opgesteld in het kader van het project EU-Richtlijn Omgevingslawaai. Op 3 juli 2022 zijn de geluidscontouren vastgesteld door de Minister van IenM. Wettelijk moeten deze geluidbelastingskaarten eenmaal in de vijf jaar worden ontwikkeld.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: d198131d61844b59b06217ae1d24d8e0

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes