ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/MIL_Bever_zonering (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat het beheerplan bevers in Groningen Drenthe van 2021-2025.

Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 - 2025 wordt een evenwicht gezocht tussen de bescherming van de bevers aan de ene kant en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) aan de andere kant. De Gedeputeerde Staten van de provincies Groningen en Drenthe hebben een beheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest tot stand is gekomen.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 6a6af86a76b24517bea56c9458ac2bd3

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes