ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_WIERDEN_BODEMVERSTORING (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset is een combinatie van het basisbestand wierden (LNDS_WIERDEN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van de wierden inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap

De provincie Groningen vindt het belangrijk dat het reliëf van wierden blijft. De kwaliteit van deze kernkarakteristieken kan worden aangetast door bebouwing en beplanting op en in de nabijheid van deze wierden. Door landbouwkundig gebruik kan het reliëf van de wierden afvlakken en het bodemarchief worden aangetast. Daarnaast vormt diepe ontwatering rondom de wierden een bedreiging voor het aanwezige bodemarchief. Wierden worden aangevuld om het geschonden uiterlijk te herstellen en het bodemarchief beter te beschermen tegen erosie.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: b2313cea18454ec88bb8b3d9e3dc3f42

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes