ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de kwaliteit van landschappelijk waardevolle waterlopen.
summary: In het kader van de monitoring landschap verkrijgen van een globaal inzicht in de kwaliteit van landschappelijk waardevolle waterlopen.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Dit bestand bevat </SPAN><SPAN>karakteristieke waterlopen </SPAN><SPAN>voor de monitoring landschap</SPAN><SPAN> en worden periodiek gemonitord</SPAN><SPAN>. De status van de </SPAN><SPAN>karakteristieke waterlopen</SPAN><SPAN> wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan </SPAN><SPAN>een bepaalde status. Een karakteristieke waterloop is een natuurlijke waterloop met een hoge landschappelijke - en natuurwaarde, herkenbaar aan het kronkelende beloop.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen gebruiksbeperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: Karakteristieke waterlopen monitoring landschap
type:
url:
tags: ["WATERLOPEN","NATUUR EN LANDSCHAP","LANDSCHAPSBESCHERMING"]
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 10000
spatialReference: