ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_MONITOR_GROENE_LINTEN (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat groene linten die onderdeel van de Monitor Landschap zijn. Elke vier jaar worden deze groene linten gemonitord. De status van de groene linten wordt bepaald door luchtfoto vergelijking. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid ten behoud van het lanschap, waaronder de groene linten.

Groene linten zijn die delen van de wegdorpen waar het beeld wordt gedomineerd door een combinatie van wegbeplanting en slingertuinen, die het wegdorp een groen karakter geven. Men spreekt soms van een tunnelbos. Slingertuinen zijn tuinen in Engelse landschapsstijl, die als voortuin voor monumentale boerderijen in Oost-Groningen, Midden Groningen en Noordoost Groningen voorkomen. Delen van wegdorpen waar deze beplantingen voorkomen zijn op kaart 6a van de omgevingsverordening aangegeven. Dit bestand hangt samen met het bestand monumentale erven van Copijn uitgevoerd in Noordoost Groningen, de inventarisatie Boerenerven in het Oldambt en de door Landschapsbeheer Groningen geïnventariseerde andere erven met slingertuinen.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: b017fd0c157f411e81af0c2b2b9054c7

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes