ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_MONITOR_CONTROLEVAKKEN_SLOTEN (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat sloten binnen de controlevakken van het meetnet voor de monitoring landschap. Deze sloten worden elke vier jaar gemonitord. De status van de sloten wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan een bepaalde status. De uitkomsten worden vergeleken met die van de monitoring van het meetnet sloten. Binnen het meetnet heeft de provincie Groningen beleid vastgelegd ten behoeve van het behoud van deze sloten. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 8e1f5f0c158d433085c7bfb88da4ec35

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes