ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_MONITOR_CONTROLEVAKKEN_KANALEN_WIJKEN (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat kanalen en wijken binnen de controlevakken van het meetnet voor de monitoring landschap. Deze kanalen en wijken worden elke vier jaar gemonitord. De status van de sloten wordt beoordeeld door luchtfoto's te bekijken en krijgen dan een bepaalde status. De uitkomsten worden vergeleken met die van de monitoring van het meetnet kanalen en wijken. Binnen het meetnet heeft de provincie Groningen beleid vastgelegd ten behoeve van het behoud van deze kanalen en wijken. Doel is om inzicht te krijgen in o.a. de effectiviteit van het beleid.Map Name: Map31

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: ff104bd78d304701ab8fa6cd2031aa99

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   Return Updates