ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_MONITOR_BODEMVERSTORINGEN (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap. Dit is voor vier landschapselementen binnen het thema reliƫf vastgelegd; wierden, oude dijken, essen en aardkundige waarden. Op basis van vergelijking van het AHN2 en het ANH3 zijn verstoringen vastgelegd. Onder andere het type bodemverstoring en het doel van de bodemverstoring, zijn vastgelegd in dit bestand.Map Name: Map

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 6d2190d5902042ab8a1ad5193e908353

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   Return Updates