ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_MONITOR_BODEMVERSTORINGEN (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap. Dit is voor vier landschapselementen binnen het thema reliƫf vastgelegd; wierden, oude dijken, essen en aardkundige waarden. Op basis van vergelijking van het AHN2 en het ANH3 zijn verstoringen vastgelegd. Onder andere het type bodemverstoring en het doel van de bodemverstoring, zijn vastgelegd in dit bestand.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 3072c68d86d042e1a5ebcc7925bc7344

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes