ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_KARAKTERISTIEKE_WATERLOPEN (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Dit bestand bevat de karakteristieke waterlopen gelegen binnen de provincie Groningen. Een karakteristieke waterloop is een natuurlijke waterloop met een hoge landschappelijke - en natuurwaarde, herkenbaar aan het kronkelende beloop.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: f57e1bffd63143dc872c3243cc3d2db7

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes