ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_AGR_BOUWBLOKKEN_OOST (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

De kaart geeft drie kleuren gebieden weer waarvoor verschillende regimes voor de vergroting van bestaande agrarische bouwblokken gelden. Rode gebieden = geen vergrotingsmogelijkheden boven 1 ha. Gele gebieden = vergroting mogelijk maar boven 1 ha dient afweging op basis van keukentafelgesprek met provinciale betrokkenheid plaats te vinden. Groen gebieden = vergroting ook mogelijk maar boven 1.5 ha dient afweging op basis van keukentafelgesprek met provinciale betrokkenheid plaats te vinden. De provinciale betrokkenheid bij de afweging is met de inwerkingtreding van de provinciale omgevingsverordening voor bouwblokken tot een grootte van 2 ha, uitbesteed aan de landschapsarchitect werkzaam voor de stichting LIBAU.Map Name: Map191

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Service Item Id: 212b8e8f80b44fd69e175519dfeb3498

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates