ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/LNDS_AARDKUNDIGEWAARDEN_BODEMVERSTORING (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset is een combinatie van het basisbestand aardkundige waarden (LNDS_AARDKUNDIGE_WAARDEN) en de bodemverstoringen (LNDS_BODEMVERSTORINGEN) uit de monitoring landschap. Het geeft een overzicht van alle aardkundige waarden in de provincie Groningen inclusief bodemverstoringen die zijn waargenomen in het kader van de monitoring landschap.

De term aardkundige waarden wordt gebruikt als een verzamelnaam voor geomorfologische, geologische, bodemkundige of geohydrologische verschijnselen in het landschap, die een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Het gaat daarbij niet alleen om het behoud en de beleefbaarheid van historische verschijnselen. Er wordt ook betekenis gehecht aan actuele processen, die aardkundige waarden opleveren. Op verschillende plaatsen in Groningen zijn duidelijke hoogteverschillen (een halve meter en meer) in het landschap aanwezig. Het zicht op dit reliëf is vooral karakteristiek voor de Hondsrug, Westerwolde (Holte, Tichelberg, Hasseberg, Alteveer) en de glaciale ruggen bij Blauwestad en Zuidhorn. Dit zicht kan verloren gaan door nieuwe bebouwing en beplanting. Daarnaast vormen afgravingen voor grootschalige projecten een bedreiging voor het reliëf.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: 6059807ff5ca4e59946b25d1ccec1792

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes