ArcGIS REST Services Directory Login
JSON | SOAP

Services_Bulk_Open/HELP_nlgrid_Groningen_5km2_contour (FeatureServer)

View In:   ArcGIS Online Map Viewer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Deze dataset is een hulp dataset bestaande uit hexagon cellen van elk 5 km2 en bedoeld van het verrasteren van data en visualisaties. De dataset is begrensd op de vaste (land/water) grens conform BRK / de landcontour van provincie Groningen. Cellen die overlappen met de grens zijn onvolledig en hebben dus een kleinere oppervlakte. Het grid is gegenereerd met NL-Grids en daardoor ruimtelijk uitbreidbaar. Meer informatie is te vinden op https://github.com/bleutzinn/NL-Grids.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Service Item Id: dcfc700378644c0fbd0bf16922044aab

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes