ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Geomorfologische informatie in beeld brengen t.b.v. verschillende projecten en opdrachten waarvoor deze informatie nuttig of noodzakelijk is.
summary: Geomorfologische informatie in beeld brengen t.b.v. verschillende projecten en opdrachten waarvoor deze informatie nuttig of noodzakelijk is.
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>De Geomorfologische kaart van Nederland geeft informatie over de vorm en het ontstaan van het landschap. Ieder geomorfologisch vlak op de kaart laat een landvorm zien. De landvormen worden gekarakteriseerd door het reliëf, type landschapsvorm (vormgroep), de ontstaanswijze (genese) en eventueel aanvullende informatie over de aard en morfologie van afdekkende sedimentpakketten en/of lokale reliëfaspecten. Een uitgebreide beschrijving van de legenda van de Geomorfologische kaart van Nederland is te vinden op https://legendageomorfologie.wur.nl. De Geomorfologische Kaart van Nederland maakt deel uit van de basisregistratie ondergrond (BRO), het 'model geomorfologie'. De bijbehorende brondocumenten, totstandskomings- en validatiedocumenten zijn opvraagbaar bij de BRO.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
licenseInfo: <DIV STYLE="text-align:Left;"><DIV><DIV><P><SPAN>Geen beperkingen</SPAN></P></DIV></DIV></DIV>
catalogPath:
title: BRO Geomorfologische Kaart van Nederland 2019
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 50000
spatialReference: