ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/Top_Toeristische_trekpleister)

hubs (0)
toilet aanwezig (12) toilet aanwezig (12)
niet aanwezig (22) niet aanwezig (22)
TOP's (1)
toilet aanwezig (17) toilet aanwezig (17)
niet aanwezig (12) niet aanwezig (12)
Borgen (2)
toilet aanwezig (8) toilet aanwezig (8)
Bezoekerscentra bij natuurgebied (3)
toilet aanwezig (12) toilet aanwezig (12)
niet aanwezig (1) niet aanwezig (1)
Jachthavens (4)
toilet aanwezig (52) toilet aanwezig (52)
Oude Groninger Kerken (5)
toilet aanwezig (73) toilet aanwezig (73)
toilet afwezig (13) toilet afwezig (13)
onbekend (7) onbekend (7)
Rustpunten (6)
toilet aanwezig (70) toilet aanwezig (70)
Openbaar toilet aanwezig (7)
Zone van 500 m (8)
zone van 500 m met toilet aanwezig zone van 500 m met toilet aanwezig
zone van 500 m geen toilet aanwezig zone van 500 m geen toilet aanwezig
Natuur- of recreatiegebied (9)
natuur- of recreatiegebied natuur- of recreatiegebied
Natuurnetwerk Groningen (10)
Natuurgebied Natuurgebied