ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Project/Omgevingsverordening_provincie_Groningen)

aandachtsgebieden voor stilte en duisternis (aanwijzing in art. 3.76.1) (0)
aardbevingsgebied (aanwijzing in art. 3.4.1) (1)
basistoervaartnet (aanwijzing in art. 3.136) (2)
bebouwd gebied (aanwijzing in art. 4.6.4) (3)
bebouwingszone van primaire waterkeringen (aanwijzing in art. 3.189) (4)
bergingsgebieden (aanwijzing in art. 3.195) (5)
beschermd gebied A (aanwijzing in art. 2.3.2) (6)
beschermd gebied B (aanwijzing in art. 2.3.3) (7)
beschermd gebied C (aanwijzing in art. 2.3.4) (8)
beschermd gebied D (aanwijzing in art. 2.3.5) (9)
beschermingszone van primaire waterkeringen (aanwijzing in art. 3.191) (10)
besloten en kleinschalig open gebied Gorecht en Westerwolde (aanwijzing in art. 3.95) (11)
bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland (aanwijzing in art. 3.122) (12)
buitengebied (aanwijzing in art. 3.4.2) (13)
concentratiegebieden grootschalige windenergie (aanwijzing in art. 3.164) (14)
dekzandruggen (aanwijzing in art. 3.99) (15)
diepe plassen en meren (aanwijzing in art. 3.103) (16)
esgehuchten (aanwijzing in art. 3.89) (17)
essen (aanwijzing in art. 3.88.1) (18)
gebied akkerbouw (aanwijzing in art. 2.6.2) (19)
gebied grasland (aanwijzing in art. 2.6.1) (20)
gebied hoogwaardige glas- en tuinbouw (aanwijzing in art. 2.6.3) (21)
gebied ‘Afwijkende regeling perceel Veenhuizen 18A te Onstwedde’ (aanwijzing in art. 3.67) (22)
gebied Industrie- en bedrijventerreinen Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl (aanwijzing in art. 4.75.1) (23)
gebied met potentiële bedrijventerreinen (aanwijzing in art. 3.31) (24)
gebied met potentiële veldkavels voor foliemestbassins en mestzakken en mestsilo's (aanwijzing in art. 3.59) (25)
gebied omgeving bedrijventerrein Oosterhorn&Weiwerd (aanwijzing in art. 2.17) (26)
gebied tijdelijkheid windenergie (aanwijzing in art. 3.169) (27)
gebied zonneparken (aanwijzing in art. 3.178) (28)
gebieden met bosgronden van voor 1850 (aanwijzing in art. 3.128) (29)
gebieden met reliëfinversie (aanwijzing in art. 3.98.1) (30)
gebieden met verbod op fysische bodemaantasting (aanwijzing in art. 4.31.5) (31)
gebieden proefprojecten kleine windturbines (aanwijzing in art. 3.161) (32)
grondwaterbeschermingsgebieden (aanwijzing in art. 4.31.1) (33)
grondwaterbeschermingszones (aanwijzing in art. 4.31.4) (34)
grootschalig open landschap (aanwijzing in art. 3.87.1) (35)
gereserveerd tracé spoorverbinding (aanwijzing in art. 3.142) (36)
gereserveerd tracé wegverbinding (aanwijzing in art. 3.146) (37)
gesloten stortplaatsen (aanwijzing in art. 4.47) (38)
glaciale ruggen (aanwijzing in art. 3.97.1) (39)
groene linten (aanwijzing in art. 3.104.1) (40)
houtsingelgebied Zuidelijk Westerkwartier (aanwijzing in art. 3.93.1) (41)
invloedssfeer plangebied Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl (aanwijzing in art. 2.10.1) (42)
kanalen en wijken (aanwijzing in art. 3.92.1) (43)
karakteristieke laagten (aanwijzing in art. 3.102.1) (44)
karakteristieke waterlopen (aanwijzing in art. 3.101.1) (45)
karakteristieke sloten Nationaal Landschap Middag-Humsterland 1 (niet aanpasbaar) (aanwijzing in art. 3.83.2) (46)
karakteristieke sloten Nationaal Landschap Middag-Humsterland 2 (wel aanpasbaar) (aanwijzing in art. 3.83.3) (47)
karakteristieke wegen Nationaal landschap Middag-Humsterland (aanwijzing in art. 3.83.4) (48)
karakteristiek slotenpatroon Appingedam-Delfzijl (aanwijzing in art. 3.109.1) (49)
landschap met herkenbare onregelmatige blokverkaveling (aanwijzing in art. 3.108.1) (50)
landschap met herkenbare en opstrekkende verkaveling (aanwijzing in art. 3.107.1) (51)
leefgebieden akkervogels (aanwijzing in art. 3.126) (52)
leefgebieden weidevogels (aanwijzing in art. 3.124) (53)
Nationaal landschap Middag-Humsterland (aanwijzing in art. 3.83.1) (54)
Nationaal park Drentsche Aa (aanwijzing in art. 3.85.1) (55)
Nationaal Snelwegpanorama Drentsche Aa (aanwijzing in art. 3.86.1) (56)
Natuurnetwerk Nederland - beheer aanpassingsgebieden (aanwijzing in art. 3.118) (57)
Natuurnetwerk Nederland - beheergebieden (aanwijzing in art. 3.116) (58)
Natuurnetwerk Nederland - natuur aanpassingsgebieden (aanwijzing in art. 3.114 (59)
Natuurnetwerk Nederland - natuurgebieden (aanwijzing in art. 3.112) (60)
noodbergingsgebieden (aanwijzing in art. 3.197) (61)
oude dijken (aanwijzing in art. 3.100.1) (62)
pingoruïnes Gorecht (aanwijzing in art. 3.96.1) (63)
pingoruïnes Zuidelijk Westerkwartier (aanwijzing in art. 3.94.1) (64)
Plangebied structuurvisie Eemsmond-Delfzijl (aanwijzing in art. 3.43) (65)
profiel van vrije ruimte van primaire waterkeringen (aanwijzing in art. 3.187) (66)
provinciale vaarwegen (aanwijzing in art. 3.135) (67)
provinciale wegen (aanwijzing in art. 3.138) (68)
regionale waterkeringen (aanwijzing in art. 2.3.1) (69)
stedelijk gebied (aanwijzing in art. 3.4.3) (70)
stiltegebieden (aanwijzing in art. 3.76.2) (71)
testveld onderzoeksturbines (aanwijzing in art. 3.167) (72)
testveld prototype offshore testturbines (aanwijzing in art. 3.171) (73)
transportroutes externe veiligheid (aanwijzing in art. 3.148) (74)
veiligheidszone 1 (aanwijzing in art. 3.149) (75)
veiligheidszone 2 (aanwijzing in art. 3.151) (76)
veiligheidszone 3 (aanwijzing in art. 3.153) (77)
veiligheidszone 4 (aanwijzing in art. 3.155) (78)
Waddenzee (aanwijzing in art. 3.105.1) (79)
waterkeringszones van primaire waterkeringen (aanwijzing in art. 3.185) (80)
waterwingebieden (aanwijzing in art. 4.31.3) (81)
wierden (aanwijzing in art. 3.90.1) (82)
windpark Delfzijl Noord (aanwijzing in art. 2.13.8) (83)
windpark Delfzijl Zuid (aanwijzing in art. 2.13.9) (84)
windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (aanwijzing in art. 2.13.10) (85)
windpark Dijkverbetering (aanwijzing in art. 2.13.5) (86)
windpark Eemshaven en Emmapolder (aanwijzing in art. 2.13.1) (87)
windpark Eemshaven West (aanwijzing in art. 2.13.3) (88)
windpark Eemshaven Zuidoost (aanwijzing in art. 2.13.4) (89)
windpark Geefsweer (aanwijzing in art. 2.13.7) (90)
windpark Oosterhorn (aanwijzing in art. 2.13.6) (91)
windpark Oostpolder (aanwijzing in art. 2.13.2) (92)
zoekgebied robuuste verbindingszones (aanwijzing in art. 3.120) (93)
zoekgebied spoorverbinding (aanwijzing in art. 3.144) (94)
zoekgebied vervanging windturbines (aanwijzing in art. 3.173) (95)
zoekgebied windenergie Roodehaan (aanwijzing in art. 3.166.1) (96)
zoekgebieden noodberging (aanwijzing in art. 3.199) (97)
zones rond wierden (aanwijzing in art. 3.91.1) (98)
plangebied (99)