ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: Dit bestand bevat zoekgebieden robuuste verbindingszones zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening zijn regels vastgelegd m.b.t. deze zones. We realiseren robuuste verbindingszones tussen het Zuidelijk Westerkwartier, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied en Midden-Groningen. Een groot deel van deze gronden is al begrensd en daarmee onderdeel geworden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Op enkele plaatsen moet nog een nadere afweging over de begrenzing worden gemaakt.
licenseInfo:
catalogPath:
title: zoekgebied robuuste verbindingszones
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 0
spatialReference: