ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: Dit bestand bevat drinkwaterwingebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. In waterwingebieden zijn in principe alleen activiteiten toegestaan, die direct of indirect samenhangen met de drinkwaterproductie. Activiteiten, die schadelijk kunnen zijn voor de grondwaterwinning zijn hier verboden, zoals het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, het diep graven of boren en het lozen van schadelijke stoffen op of in de bodem. Hiervoor hebben wij regels opgenomen in de Omgevingsverordening.
licenseInfo:
catalogPath:
title: waterwingebieden
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 0
spatialReference: