ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: Dit bestand bevat NatuurNetwerk Nederland (NNN)-natuur aanpassingsgebieden zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. Gedeputeerde Staten zijn - als de hydrologische situatie of de realiseerbaarheid daartoe aanleiding geeft - bevoegd de begrenzing van NNN-natuur aanpassingsgebieden te wijzigen en deze geheel of gedeeltelijk te laten vervallen of geheel of gedeeltelijk te veranderen in 'NNN-beheer aanpassingsgebied'.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Natuurnetwerk Nederland - natuur aanpassingsgebieden
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 0
spatialReference: