ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: Nationaal Snelwegpanorama Drentsche Aa (aanwijzing in art. 3.86.1) (ID: 56)

Name: Nationaal Snelwegpanorama Drentsche Aa (aanwijzing in art. 3.86.1)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat het Nationaal snelwegpanorama Drentsche Aa langs de A28 zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels of bestemmingen opgenomen die het vrije uitzicht vanaf de weg op het nationaal landschap Drentsche Aa waarborgen. Het Nationaal Landschap Drentsche Aa is een esdorpen- en wegdorpenlandschap, bestaand uit een open beekdal met graslanden op laagveen en petgaten, dat naar de Hondsrug toe overgaat in zandgronden met veel bossen, houtwallen en houtsingels. Circa vijf procent van het Nationaal Landschap Drentsche Aa ligt in onze provincie. Samen met provincie Drenthe beschermen wij de kleinschaligheid van het landschap, de vrij meanderende beek de Drentsche Aa en de samenhang van essen, bossen, heide en moderne ontginningen.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata