ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet:
summary:
accessInformation:
thumbnail:
maxScale: 0
typeKeywords: []
description: Dit bestand bevat het Nationaal landschap Middag-Humsterland zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij ter bescherming hiervoor regels opgenomen. Nationaal Landschap Middag-Humsterland is een oud open wierdenlandschap met hoge landschappelijke en archeologische waarde. Wij zien kansen voor de positionering van Middag-Humsterland als onderdeel van de noordelijke waddenregio, als voorbeeldgebied waar veel landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn gebleven. Wij beschermen in dit gebied de landschappelijke openheid, de onregelmatige blokverkaveling, karakteristieke laagtes, het reliëf van wierden, dijken en natuurlijke laagtes en het beloop en het profiel van de wegen.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Nationaal landschap Middag-Humsterland
type:
url:
tags: []
culture: nl-NL
name:
guid:
minScale: 0
spatialReference: