ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Layer: landschap met herkenbare en opstrekkende verkaveling (aanwijzing in art. 3.107.1) (ID: 51)

Name: landschap met herkenbare en opstrekkende verkaveling (aanwijzing in art. 3.107.1)

Display Field: PRIMAID

Type: Feature Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Dit bestand bevat landschap met herkenbare opstrekkende verkaveling zoals vastgesteld in de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016. In deze Omgevingsverordening hebben wij regels opgenomen ter bescherming van het landschap met herkenbare opstrekkende verkaveling. Water, verkaveling en het beloop van wegen zijn bepalend voor het karakter van het landschap van Groningen.

Service Item Id: 06eb55b40d4a478a838d78331a97883d

Copyright Text:

Default Visibility: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Advanced Queries: true

Supports Statistics: true

Has Labels: false

Can Modify Layer: true

Can Scale Symbols: false

Use Standardized Queries: true

Supports Datum Transformation: true

Extent:
Drawing Info: Advanced Query Capabilities:
HasZ: false

HasM: false

Has Attachments: false

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Type ID Field: null

Fields:
Supported Operations:   Query   Query Attachments   Query Analytic   Generate Renderer   Return Updates

  Iteminfo   Thumbnail   Metadata